Google-Translate-English Google-Translate-German
DSC02924.jpg

Vážení myslivečtí kolegové,

již více jak 35 let se věnuji myslivosti, kterou nepovažuji pouze za lov zvěře, ale především za aktivní ochranu životního prostředí, historický odkaz generací českých myslivců, ušlechtilou zálibu a v neposlední řadě mnohostrannou činnost člověka v krajině, která napomáhá k porozumění mezi dnešní přetechnizovanou civilizací a přírodou.

Od roku 2003 se mi můj dlouholetý koníček stal i pracovní náplní. Můj zájem o myslivost mne v roce 2007 přivedl ke studiu na České zemědělské univerzitě v Praze (Czech University of Life Sciences Prague), kde jsem na Fakultě lesnické a dřevařské (Faculty of Forestry and Wood Sciences) vystudoval v studijním programu Lesnictví obor Provoz a řízení myslivosti (Operation and Game Management).

Od počátku mne v myslivosti doprovází lovečtí psi, kteří jsou mými společníky při toulkách přírodou i nenahraditelnými pomocníky při lovech spárkaté zvěře.

Počátkem devadesátých let jsem začal organizovat společné lovy zahraničních i domácích hostů v České republice, kterých jsem se zároveň pravidelně zúčastňoval jako psovod v lečích. Mám bohaté zkušenosti s organizací a vedením samotného lovu, přípravou loveckých stanovišť i lečí v honitbách, vyřizováním úředních formalit potřebných k lovu na území ČR i s péčí o lovecké hosty.

Moji dlouhodobou snahou je, aby lovci, o které se starám a se kterými spolupracuji, odjížděli z loveckých akcí spokojeni, rádi se vraceli, opakovaně vyhledávali moje služby a aby mezi námi vznikala pravá lovecká přátelství!

Petr Faschingbauer